In je leven kun je te maken krijgen met allerlei psychische klachten. Je kunt je angstig, somber, onzeker of geremd voelen. Je kunt twijfelen aan alles, je niet meer gelukkig voelen en niet meer weten hoe je je beter kunt voelen. Mensen kunnen veel problemen ervaren in het voelen, uiten en begrijpen van hun emoties. Of het verwerken van traumatische gebeurtenissen of verlieservaringen.

Ook kunnen mensen moeite en klachten ervaren in relaties en contact. Of het gaat om intimiteit, moeite met het contact maken met mensen, je eenzaam voelen, sociale isolatie, problemen in je omgeving of relatieproblemen.

Studenten kunnen ook nog studiegerelateerde problemen ervaren als: studiekeuze, tentamenvrees, motivatieproblemen, uitstelgedrag, afstudeerproblemen. Daarnaast kun zij ook te maken krijgen met meer existentiële/levensfase problematiek.

Klachten waarvoor u bij ons voor terecht kunt:

– Angstklachten
– Stemmingsklachten zoals somberheid
– Werk/studieproblemen
– Assertiviteitsproblemen
– Onverwerkte rouw
– Trauma
– Dwanggedachten of dwanghandelingen
– Identiteitsvragen en problemen
– Persoonlijkheidsproblemen
– Relatieproblemen
– Interpersoonlijke problemen
– Moeilijkheden met intimiteit
– Losmakingsproblematiek
– Lichamelijke klachten waar geen lichamelijke oorzaak voor gevonden is
– Interculturele problematiek
– 2e of 3e generatie oorlogsproblematiek