Voor vergoeding van de behandeling, is het belangrijk om een juiste verwijsbrief van de huisarts te krijgen. Sinds januari 2014 moet deze brief aan de volgende eisen voldoen:
–    Datum van de verwijzing ligt voor het eerste intake gesprek:
U kunt het beste eerst naar de huisarts gaan. Deze maakt een inschatting van de klachten en kan u doorverwijzen naar bijvoorbeeld onze praktijk voor psychotherapie. verwijsbrief van de huisarts
–    De AGB-zorgverlenerscode van de huisarts moet op de brief vermeld staan.
–    De huisarts moet aangeven of deze een vermoeden heeft van een diagnose en de specifieke diagnose (eventueel) vermelden.
–    De huisarts moet zelf ondertekenen
Voor een voorbeeld van een juiste verwijsbrief, klik te downloaden Verwijsbrief voor de Generalistische Basis/Specialistische GGZ.