De intakeprocedure beslaat een paar gesprekken waarin uw verhaal in kaart wordt gebracht. Aan de hand van de eerste paar gesprekken wordt gekeken of er mogelijk aanvullend testonderzoek nodig is om een nog beter beeld van u en uw problematiek te krijgen. Hierna wordt in overleg met u gekeken naar welke methode en vorm van therapie voor u geschikt is.

Therapie methoden:
– Psychoanalytische psychotherapie
– Cognitieve Gedragstherapie
– Relatietherapie/Systeemtherapie
– Groepstherapie
– EMDR

Psychotherapieën kunnen grofweg onderverdeeld worden in twee vormen:

Klachtgericht/Kortdurende psychotherapie:

Klachtgerichte/kortdurende psychotherapie richt zich op de behandeling van een aantal symptomen en specifieke klachten. Hier wordt (veel) minder gekeken en ingegaan op de persoonlijkheid of de identiteitsbeleving van de cliënt. Het doel is om de klachten te behandelen die iemand nu ervaart zonder daarbij de oorzaken of ontstaansgeschiedenis van de klachten te onderzoeken. De duur bedraagt tussen een paar maanden tot een jaar.

Persoonsgericht/langdurende psychotherapie:

Persoonsgerichte/langdurende psychotherapie is bedoeld voor mensen die inzicht zoeken in de oorsprong van problemen en nare ervaringen willen verwerken. Hier wordt wel stil gestaan bij de persoonsgeschiedenis van iemand en worden klachten bekeken in het kader van de persoonlijkheid van de cliënt. De identiteit en zelfbeleving staan hier meer centraal. Het doel is een meer structurele verandering in het persoonlijk functioneren en de zelfbeleving. Langdurende psychotherapieën zijn therapieën die minimaal 1 jaar duren.