Onder Systeemtherapie vallen Relatietherapie en Gezinstherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal.

Systeemtherapie kijkt naar de sociale systemen waar mensen deel van uitmaken. Zo is het gezin thuis meestal het eerste belangrijke systeem waar iemand mee in aanraking komt, maar later komen daar school, studie, werk, of vrienden bij. Sommige ‘systemen’ staan dichter bij en sommige staan verder van ons af. Binnen al deze systemen beïnvloeden mensen elkaar door de relatie die ze met elkaar hebben. Gevoelens, gedachten en gedragingen ontstaan in de relatie met anderen. In dit proces kunnen allerlei problemen optreden.

In systeemtherapie zal de therapeut de problemen zien in de context van al deze verschillende systemen waar iemand zich in begeeft. Ook kan gekeken worden naar welk systeem en wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.

Een systeemtherapeut zal de problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.

Systeemtherapie kan individueel plaatsvinden, maar ook met uw partner of met verschillende gezinsleden of belangrijke anderen.

Systeemtherapie Ithaca