• start behandeling

  Nadat u via de huisarts een verwijsbrief heeft gekregen kunt u zich telefonisch, via de e-mail of via de website aanmelden bij Ithaca. Vervolgens start de intakeprocedure. Deze bestaat uit 2-3 gesprekken en wij vragen u ook standaard om een vragenlijst in te vullen. Afhankelijk van uw klacht en uw hulpvraag vragen wij u hierna mogelijk nog voor aanvullend onderzoek.

 • Vragenlijst

  Op het moment dat u zich heeft aangemeld ontvangt u van het secretariaat van Ithaca een vragenlijst via het programma ‘Questmanager’. Deze vragenlijst kunt u digitaal invullen. Let op! Soms komt deze mail in uw spam-folder terecht. De link in deze e-mail leidt u naar een beveiligde web-omgeving, waardoor uw gegevens dus beschermd zijn. Wij verzoeken u deze vragenlijst in te vullen voordat uw eerste intakegesprek plaatsvindt. Deze vragenlijst is bedoeld om een concreet beeld te krijgen van de klachten zoals u die ervaart. Wanneer u een behandeling bij Ithaca gaat volgen dan krijgt u deze vragenlijst gedurende uw behandeling nogmaals opgestuurd waardoor zowel u als wij het beloop van de klachten kunnen evalueren. Psychotherapiepraktijken zijn wettelijk verplicht om deze gegevens bij te houden gedurende de behandeling.

 • Intakegesprekken

  Voorafgaand aan de behandeling is het nodig om een goed beeld te krijgen van uzelf, uw geschiedenis, uw klachten en uw hulpvraag. Om hier zicht op te krijgen zult u soms één, maar vaak twee gesprekken hebben met een psycholoog. Voor elk van deze gesprekken staan 90 minuten. Mocht u na het eerste gesprek nog het gevoel hebben dat u dingen bent vergeten te vertellen of wilt u nog ergens op terug komen, dan krijgt u daar in het tweede gesprek altijd de gelegenheid voor. Beide gesprekken zullen met dezelfde intaker/psycholoog plaatsvinden en er zal ongeveer een week tussen de twee gesprekken zitten. Ten slotte heeft u nog een derde gesprek met Motti Cohen, psychotherapeut en praktijkhouder. Hij zal kort het intakeverslag met u doornemen en nog eventuele onduidelijkheden uitvragen.

 • Overleg

  Op het moment dat u de intakegesprekken heeft gehad en de vragenlijst heeft ingevuld, dan wordt er binnen het team besproken wat de vervolgstap is. Hierbij zijn er drie opties: 1) u komt in behandeling bij Ithaca. In dat geval wordt er op basis van de intake besproken welke behandelaar het best bij u, uw klachten en uw hulpvraag past en welke therapievorm aangewezen is om u zo goed mogelijk te helpen. Uw behandelaar is dus niet altijd degene met wie u de intakegesprekken heeft gevoerd. 2) Wanneer Ithaca niet aan uw hulpvraag kan voldoen, bijvoorbeeld wanneer wij niet de expertise in huis hebben voor een bepaalde therapie die u wel nodig heeft, dan geven wij dit aan. Wij zullen dan een aanbeveling doen voor een plek waarvan wij denken dat u daar wél terecht kunt en de juiste hulp kunt krijgen. 3) Er kan op basis van dit overleg ook besloten worden om eerst nog aanvullend psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren voordat wij u een behandelvoorstel kunnen doen. Bijvoorbeeld omdat er toch nog onvoldoende informatie is of er onduidelijkheden zijn. Dit zal dan ook naar u worden teruggekoppeld. Eventueel kunnen er in de tussentijd wel al steunende gesprekken worden aangeboden om de tijd tussen de intake en de start van de therapie te overbruggen.

 • Adviesgesprek

  Nadat u de intakegesprekken heeft gehad en er in het team is overlegd over de passende vervolgstappen, zal u worden uitgenodigd voor een adviesgesprek. Dit gesprek vindt plaats tussen u en de intaker. In dit gesprek worden de resultaten van de intakeprocedure en eventuele aanvullende onderzoeken met u besproken. Ook wordt er aan u teruggekoppeld wat volgens ons de meest passende behandeling is, en of Ithaca dit u kan bieden of dat wij u toch aanraden om contact op te nemen met een andere, meer passende behandelaar.

 • Behandeling

  Indien u bij Ithaca in behandeling komt, en u akkoord gaat met het behandelvoorstel, dan stelt u samen met uw behandelaar een behandelplan op. In dit behandelplan worden uw klachten en uw hulpvraag samengevat en wordt er vastgelegd welke behandeling u hiervoor zult volgen en wat hierbij de grootste punten van aandacht zijn. Ook wordt er samen met de behandelaar besloten wat de frequentie van de therapie zal zijn. Soms kunt u nog samen met uw behandelaar concrete doelen opstellen die u met behulp van de therapie wilt bereiken.