Team Ithaca:

Dhr. dr. Motti Cohen, GZ-psycholoog – Psychotherapeut

Dhr. dr. Motti Cohen, GZ-psycholoog – Psychotherapeut

BIG-nummer 09101657125 Beroep Gezondheidszorgpsycholoog
BIG-nummer 59064332016 Beroep Psychotherapeut
Engels English

Ik ben Motti Cohen. In Israël ben ik erkend klinisch psycholoog en in Nederland psychotherapeut en GZ-psycholoog. Ik behandel in het Nederlands, Hebreeuws en Engels. De opleiding voor psychoanalytische psychotherapie heb ik in Israël afgerond aan het Psychoanalytisch Instituut. Ik ben gepromoveerd in The Professional School of Psychology in Sacramento in Californië en ben groeps- en hypnotherapeut. Tevens ben ik erkend supervisor. Ik ben bijna 25 jaar werkzaam als individueel-, relatie- en groepstherapeut.

Leonie Mak

Mw. Leonie Mak 
Engels English

Mijn naam is Leonie Mak en in 2013 studeerde ik af als verpleegkundige in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Ik heb als verpleegkundige vooral ervaring opgedaan met de begeleiding van zowel volwassenen als adolescenten met psychotische stoornissen en ouderen met dementie en hun naasten. Daarna ben ik nog psychologie gaan studeren en heb ik in 2018 mijn master Klinische Psychologie behaald aan de Vrije Universiteit. Naast mijn studie heb ik me veel verdiept in de psychoanalytische theorie en ben ik betrokken bij de organisatie van de ‘psychoanalyse summer university’.

In februari 2018 ben ik als stagiaire begonnen bij Ithaca en inmiddels ben ik hier werkzaam als psycholoog. Ik doe zowel intakes als behandelingen, waarbij ik met name vanuit een psychoanalytisch kader werk. Wanneer dit wenselijk is werk ik echter ook meer steunend of cognitief-gedragstherapeutisch. Ik vind het hoe dan ook belangrijk om met veel empathie en nieuwsgierigheid te werken zodat mensen zich gehoord, gesteund en begrepen voelen. Vanuit deze basis kunnen we samen proberen grip te krijgen op je klachten of problemen en kunnen we onderzoeken wat zich allemaal in je binnenwereld afspeelt zodat je hier weer wat meer mee in contact komt.

Mathijs Hoyer

Dhr. Mathijs Hoyer 
Engels English

Ik ben Mathijs Hoyer en heb Filosofie en Klinische Psychologie gestudeerd. Psychische klachten komen vaak voort uit onbewust ontwikkelde patronen. Dit kan gaan om manieren van omgaan met pijnlijke gevoelens en gedachten of de wijze van relaties aangaan met anderen. In psychotherapie kunnen deze patronen binnen een veilige ruimte samen onderzocht worden en van betekenis worden voorzien. Dit kan helpen om meer contact te ervaren met de eigen innerlijke wereld en verder te komen op gebieden waar het moeilijk gaat. Ik werk vanuit een klachtgerichte-, steungevende- en inzichtgevende benadering.

Eleonore de Jong

Mw. Eleonore de Jong
Engels English

Ik ben Eleonore de Jong, psycholoog i.o. tot psychotherapeut. Ik heb een ruime ervaring in het geven van individuele behandelingen aan volwassenen binnen de Basis GGZ, de bedrijfspsychologische hulpverlening en Gespecialiseerde GGZ (langdurige psychiatrie, verslavingszorg, Infant Mental Health). Ik heb mijn scholing afgerond tot cognitief gedragstherapeut en hypnotherapeut, maar integreer ook inzichtgevende elementen in mijn behandeling. Om mijn cliënten het beste te kunnen bieden, hecht ik veel waarde aan voortdurende nascholing.

Ik bied begeleiding bij enkelvoudige maar ook meer complexe problemen, waarbij ik altijd uitga van ieders unieke mogelijkheden tot verandering. Mensen met traumagerelateerde problematiek, angst- of spanningsklachten, stemmingsklachten, dwangklachten en persoonlijkheidsproblematiek kunnen bij mij terecht.

Floris Müller

Dhr. Floris Müller
Engels English

Ik ben Floris Müller. Ik begon mijn carrière in de GGZ bij Mentrum in Amsterdam oost en werkte daarna in de verslavingszorg en bij een psychotherapiepraktijk in Amsterdam Zuid. Momenteel werk ik bij Ithaca en ben ik in opleiding tot psychotherapeut. Daarnaast ben ik gepromoveerd in de communicatiewetenschappen en werkte ik een tijd als docent en als onderzoeker. Ik werk vanuit een psychodynamisch/psychoanalytisch kader maar hanteer, daar waar effectief en nodig, ook cognitieve-gedragstherapeutische technieken zoals EMDR, Schematherapie en Affect Fobie Therapie.

Elke persoon is uniek en dus ook elke behandeling: Heb je alleen één specifieke klacht waar je zo snel mogelijk van af wilt, zodat je weer verder kan met je leven? Dan gaan we direct praktisch aan de slag met jouw ‘symptomen’. Ik help je om zo snel mogelijk je oude niveau van functioneren terug te krijgen. Of weet je juist niet zo goed waar de schoen wringt maar merk je dat het leven makkelijker, leuker of betekenisvoller zou moeten zijn? Dan nemen we de tijd en gaan we dieper in op je gevoelens en je verleden met een meer ‘inzichtgevende’ therapie. Gaandeweg kun je je eigen gevoelens steeds beter onder woorden brengen en krijg je meer grip op jezelf. Het wordt dan makkelijker om (levens)keuzes te maken en bevredigende relaties met anderen aan te gaan en onderhouden.

Ik geef therapie in het Nederlands, Engels, Duits en Zwitsers-Duits.

Roy Kamienchik psychotherapie amstelveen

Dhr. Roy Kamienchik
Engels English

Mijn naam is Roy en ik heb zowel een master in klinische -als sociale en organisatie psychologie. Ik geef individuele therapie aan volwassenen en gebruik een integratieve aanpak met focus op cognitieve-gedrag interventies, Acceptance Commitment Therapy (ACT), schematherapie en psychodynamische methoden.

Ik ben in Israël geboren en getogen. Daar heb ik mijn bachelorsdiploma in psychologie en film studies behaald en mijn eerste masters diploma in sociale en organisatie psychologie. Daarna ben ik naar Nederland verhuisd waar ik de master studie in klinische psychologie heb afgerond. Ik heb ervaring opgedaan bij verschillende klinische instellingen en praktijken in zowel Israël als Nederland. Naast mijn klinische werk heb ik tevens als organisatie psycholoog gewerkt bij een aantal consultbedrijven, meestal met een focus op ngo’s.

Ik geef therapie in het Engels, Hebreeuws en Nederlands.

psychotherapieamstelveen

Tanya Davidesko MSc, psycholoog

Mijn naam is Tanya Davidesko. Ik ben afgestudeerd in de klinische psychologie, waarbij ik tijdens mijn stage werkte als preventiewerker bij de jeugdafdeling van PuntP. Daar heb ik gewerkt met kinderen die een verhoogd risico hadden op het ontwikkelen van angst- en stemmingsklachten, al dan niet afkomstig uit een gezin waarin er sprake was van psychische of verslavingsproblematiek. Daarnaast heb ik drie jaar gewerkt bij 113Online, waar mensen met gedachten over zelfmoord anoniem terecht kunnen. Met veel plezier werk ik sinds mei 2018 als psycholoog bij Ithaca.

In behandeling gaan kan een spannende stap zijn, maar ook één met veel waardevolle mogelijkheden. Om iemand te hebben die jou begeleidt en steunt bij het onderzoeken van je belevingsproces is toch anders dan wanneer je het zelf moet doen. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is de relatie tussen therapeut en cliënt. Wat er tussen ons gebeurt heeft namelijk belangrijke overeenkomsten met wat er buiten de therapie gebeurt – tussen jou en anderen, en in je leven in het algemeen. Hierbij komen patronen naar voren die (onbewust) uit bescherming zijn ontstaan, maar nu vooral last bezorgen. Het vergroten van dit zelfinzicht kan ruimte geven aan een alternatieve, meer bevredigende benadering van jezelf en anderen.

Johan-Schaafsma

Johan-Schaafsma MSc, psycholoog
Engels English

Mijn naam is Johan Schaafsma en ben psycholoog NIP. Ik heb psychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en heb een master behaald in zowel Arbeids & Organisatie psychologie als ook in Klinische psychologie (2005). Na mijn studie heb ik gewerkt bij diverse instellingen in de 2e lijns zorg, een psychiatrische kliniek en in de verslavingszorg. Sinds 2016 ben ik werkzaam bij Ithaca. Daarnaast werk ik 1 dag in de week als psycholoog in de revalidatiezorg.

In mijn benadering kijk ik naar de totale mens wat er op neerkomt dat ik een volledig beeld wil krijgen van jou als persoon, van je sterke kanten, de kanten waarin jij je meer wilt ontwikkelen, je leefsituatie en wat jou gevormd heeft tot wie je nu bent. Samen onderzoeken we hoe je probleem is ontstaan en gaan we werken aan verandering en groei. In therapie benader ik je op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen. Ik luister naar je verhaal, ben oprecht begaan en veroordeel  je niet wat je probleem of worsteling ook is. Ik geloof in het veranderpotentieel dat in elk persoon zit. Waar je nu ook staat in je leven het is altijd mogelijk om patronen te doorbreken en je leven meer de gewenste richting op te krijgen.

Ik maak gebruik van wetenschappelijk bewezen behandelmethoden en interventies vanuit verschillende therapievormen. Ik zorg dat ik mijn vakkennis op peil houd door cursussen en trainingen te blijven volgen. Om die reden ben ik in 2018 gestart met de opleiding Psychotherapie als verdere specialisatie. Ik geef individuele therapie aan volwassenen en maak gebruik van ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Mindfulness, Cognitieve gedragstherapie, Inzichtgevende (psychodynamische) en Steunende therapie en EMDR. Een behandeling is altijd op maat, dit betekent dat ik in overleg met jou kijk wat jij nodig hebt en daar de behandeling op af stem. Vanzelfsprekend kan je een eventuele voorkeur voor een behandelvorm aangeven.

Ik geef therapie in het Nederlands en het Engels.

“Accept what is, let go of what was, and have faith in what will be.”(Sonia Ricotti)

Iris Wieffer

Iris Wieffer MSc, psycholoog
Engels English

Mijn naam is Iris Wieffer en ik geef sinds 8 jaar individuele- en groepstherapie aan (jong)volwassenen met allerlei verschillende klachten en achtergronden. Na mijn master Klinisch Forensische Psychologie behaald te hebben heb ik veel ervaring opgedaan in diagnostiek en behandeling bij een psychotherapiepraktijk in Amsterdam Zuid en ben ik sinds 2016 werkzaam bij Ithaca. Mijn verdiepings- en verbredingstraject heeft de afgelopen jaren bestaan uit het volgen van een master aan de International Psychoanalytic University of Berlin, het genieten van intensieve psychoanalytische supervisie en het starten van de opleiding tot psychotherapeut.
Mijn interesse en focus ligt bij psychodynamisch werken maar ik vind het vooral belangrijk om zorg op maat te geven. Dat betekent dat ik samen met cliënt zoek naar een therapie(vorm) die aansluit bij de behandeldoelen, klachten, persoonlijkheid en wensen. Daarbij maak ik ook gebruik van beeld om problemen, systemen of een dynamiek inzichtelijk te maken en pas ik, wanneer wenselijk, elementen uit de cognitieve gedrags- en oplossingsgerichte therapie toe.

Verder heb ik een grote passie voor de verbinding van psychoanalyse met kunst en theater en organiseer ik evenementen die daarbij passen.

Momenteel geef ik therapie in het Nederlands en Engels

Mirjam van Praag, Psycholoog I.O tot psychotherapeut
Engels English

Mijn naam is Mirjam van Praag(1975). Ik ben sinds 2017 werkzaam bij Ithaca als basispsycholoog. Ik ben in Israël geboren en ruim 20 jaar geleden naar Nederland verhuisd. Ik behandel zowel in het Hebreeuws als in het Nederlands en Engels. Mijn passie ligt vooral bij het helpen van mensen om hun bijzondere uitdagingen aan te kunnen. Het therapietraject geeft je de kans om binnen een vertrouwelijke omgeving jezelf te kunnen zijn en te ontwikkelen. Samen maken we hier een mooie reis van. Ik geloof heel erg in verandering. Graag geef ik therapie op maat. Dat wil zeggen dat ik gebruik maak van verschillenden benaderingen zoals de psychodynamische psychotherapie. Binnen deze therapie leer je om jezelf meer plek te geven, ervaringen te verwerken en anders naar jezelf en naar deze ervaringen te leren kijken. Je leert je eigen wereld te verbreden en een andere relatie met jezelf of anderen aan te gaan. Ik ben bereid om ook via Skype te behandelen.

Aster van der Ploeg, Psycholoog I.O tot psychotherapeut
Engels English

Ik ben Aster van der Ploeg, psycholoog in opleiding tot psychotherapeut. Ik heb tevens een achtergrond als beeldend therapeut en heb als zodanig gewerkt binnen de chronische psychiatrie. Sinds 2014 ben ik werkzaam geweest binnen de verslavingszorg als psycholoog. Ik heb veel ervaring met het werken op individuele basis en in groepsverband en ben mij verder aan het ontwikkelen in het werken met systemen en relaties.

Mijn werk als therapeut zie ik als het aangaan van een samenwerking met mijn cliënten, gelijkwaardig en zonder oordeel. Ik geloof erin dat ieder zijn eigen kracht heeft om zijn leven weer op te kunnen pakken en in staat is tot verandering. Doormiddel van inzicht en bewustwording van eigen patronen en het leren herkennen en erkennen van eigen behoeften en emoties weer grip krijgen op jouw leven. Ik maak gebruik van steungevende, klachtgerichte en psychodynamische methoden. Hierbij vind ik het voornamelijk belangrijk dat het aansluit bij de behoefte van de cliënt.

Lianne Bakker  Psycholoog  
Engels English

Mijn naam is Lianne Bakker. Ik ben afgestudeerd van de master klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn stage deed ik op de genderpoli van het VUmc ziekenhuis, waar ik werkte met mensen die ontevreden waren met hun biologisch aangeboren geslacht (genderdysforie). Daarnaast heb ik twee jaar gewerkt bij de Blijf Groep, een organisatie die ambulante hulpverlening en opvang biedt aan mannen en vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld of eergerelateerd geweld. Momenteel combineer ik mijn werk bij Ithaca met mijn werk bij GGZ Noord Holland Noord, waar ik ook werkzaam ben als psycholoog met cliënten met de meest uiteenlopende klachten.

In een behandeling vind ik het belangrijk om een goede werkrelatie op te bouwen, waarin de ander zich vrij voelt om met mij te delen. De kwetsbaarheid van een cliënt en het gevoel niet beoordeeld te worden staan bij mij hoog in het vaandel. Belangrijk is om samen in te gaan op de problemen, doelen en de gewenste aanpak. De eigen inbreng is daarbij van belang. Mijn doel is om aan zijde van de cliënt te gaan staan en hem of haar te (onder)steunen in het pad en de zoektocht naar een alternatieve meer helpende route. Ik gebruik hierin technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie.

Opleiders:

Dhr. drs. Hans Wiersema, Klinisch psycholoog-Psychotherapeut – Supervisor en Leertherapeut: NVPP, NVP
Lid: NVPP, NIP, NVP

BIG-nummer 39025882825 Beroep Gezondheidszorgpsycholoog
Specialisme Klinische psychologie
BIG-nummer 59025882816 Beroep Psychotherapeut

Ik ben Hans Wiersema. Ik heb jaren aan RIAGGS gewerkt en les gegeven aan opleidingen voor psychotherapie. Ik heb nu een kleine eigen praktijk en werk voor Ithaca als praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor voor psychologen die zich specialiseren tot psychotherapeut.

Ithaca heeft een samenwerkingsverband met de volgende psychotherapeuten:

Mw. drs. Henriette Salomon, GZ psycholoog – Psychotherapeut
Lid: NIP, NVP, NVVP

BIG-nummer 39026968225 Beroep Gezondheidszorgpsycholoog
BIG-nummer 59026968216 Beroep Psychotherapeut
skype

Ik ben Henriette Salomon (1965). Ik heb een eigen praktijk en werk veel samen met Ithaca psychotherapie praktijk; deze samenwerking met fijne en bekwame collega’s is stimulerend en waardevol. Ik werk met veel plezier met volwassenen in alle leeftijden. Ik werk met name inzichtgevend/psychodynamisch en steunend/ structurerend, waarbij ik ook elementen gebruik van mentaliseren-bevorderende psychotherapie en cognitieve gedragstherapie. Ik behandel kort als het kan en lang als het moet.

In psychotherapie leer je stil te staan bij jezelf, bij eigen gevoelens en gedachten. Doel van een behandeling is psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Vaak ben je je niet bewust van de drijfveren van je gedrag. Je kan in je functioneren geremd worden door bepaalde gevoelens die niet alleen met nu te maken hebben. Het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens is belangrijk om problemen beter te kunnen begrijpen, verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met jezelf en je omgeving om te gaan.

Er is moed voor nodig om in behandeling te gaan. Ik vind het elke keer bijzonder om te zien hoeveel houvast de gesprekken kunnen geven, hoe problemen kunnen verminderen en hoe iemand in zichzelf ruimte maakt om een gevoel te krijgen te leven in plaats van stil te staan.

Dhr. Gert-Jan Wieringa – GZ-Psycholoog en Psychotherapeut
Lid: LVVP, VEN , aspirant lid NVPP

BIG-nummer 69916438625 Beroep Gezondheidszorgpsycholoog
BIG-nummer 89916438616 Beroep Psychotherapeut
Engels English

Ik ben Gert-Jan Wieringa, GZ-Psycholoog en Psychotherapeut en ik heb mijn eigen praktijk “Goed Aardig. Psychotherapie G Wieringa” en werk veel samen met Ithaca psychotherapiepraktijk b.v.

Hoogwaardige (psychoanalytische) kennis over jezelf en anderen kan je slagkracht enorm versterken. Het kan ook je relatie(s) versterken. Relatietherapie (EFT emotionally focussed therapy) is daarom helemaal mijn ding. En ik kan daarbij heel wat heftigheid in goede banen leiden want ik werk ook veel met trauma en persoonlijkheidsproblematiek en verslaving. Ik werk ook elders in de intensieve complexe verslavingszorg. Ik pas een combinatie toe van analytisch georiënteerde therapie (relatie gerichte interventies) en schemagerichte gedragstherapeutische interventies (concreet gedragsgericht). Zelf ben ik ook volop in ontwikkeling: zo ben ik in opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut en Emdr practitioner.

Mijn praktijk wordt gevisiteerd door de LVVP (Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) wat staat voor het werken volgens moderne standaarden Geheel volgens de richtlijnen van de LVVP heb ik veel (team) overleg met collega’s over de best passende behandelingen en interventies in intervisies, intakeberaad en deskundigheidsbevorderingen. Volgens dezelfde richtlijnen van het LVVP is het privacy beleid ingericht Uw rechten, vergoedingen (ik werk ongecontracteerd) en klachtenregelingen worden uitgebreid aan u toegelicht aan begin van de behandeling, ook schriftelijk zodat u het rustig thuis kunt nalezen. Privacystatement en het goed gekeurde kwaliteitsstatuut is ter inzage bij de praktijk Goed Aardig. Psychotherapie G Wieringa.