Team Ithaca:

Dhr. dr. Motti Cohen, GZ-psycholoog – Psychotherapeut

Dhr. dr. Motti Cohen, GZ-psycholoog – Psychotherapeut
Nederlands DutchEngels EnglishHebreeuws  עברית

Ik ben Motti Cohen. In Israël ben ik erkend klinisch psycholoog en in Nederland psychotherapeut en GZ-psycholoog. Ik behandel in het Nederlands, Hebreeuws en Engels. De opleiding voor psychoanalytische psychotherapie heb ik in Israël afgerond aan het Psychoanalytisch Instituut. Ik ben gepromoveerd in The Professional School of Psychology in Sacramento in Californië en ben groeps- en hypnotherapeut. Tevens ben ik erkend supervisor. Ik ben bijna 25 jaar werkzaam als individueel-, relatie- en groepstherapeut.

Suzanne Juch

 Mw. Suzanne Juch, MSc. – Psycholoog i.o. tot psychotherapeut

Mijn naam is Suzanne Juch en ik ben als psycholoog afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met een specialisatie in Kind en jeugd. Ik heb ervaring in het werken met kinderen en gezinnen en nu ik bij Ithaca Psychotherapiepraktijk werk (sinds 2014), richt ik mij voornamelijk op (jong)volwassenen. Tevens ben ik mij verder aan het specialiseren tot psychotherapeut. In de therapie stel ik jouw beleving centraal. Om de problemen of klachten beter te begrijpen werken we samen, waarbij ik het belangrijk vind dat je je veilig voelt en vanuit empathie en begrip naar jezelf leert kijken. Op die manier ontstaan er mogelijkheden om anders met jezelf, met anderen en met moeilijke situaties om te gaan. Je kunt bij mij terecht voor uiteenlopende problematiek zoals somberheid, angst en spanningsklachten, werkproblemen, negatief zelfbeeld, maar ook levensfaseproblematiek en terugkerende problemen in contact met anderen.

Naast mijn werk bij Ithaca geef ik Mindfulnesstrainingen binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Zie voor meer informatie hierover: www.suzannejuch.nl

Leonie Mak

Mw. Leonie Mak 
Nederlands DutchEngels English

Mijn naam is Leonie Mak en in 2013 studeerde ik af als verpleegkundige in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Ik heb als verpleegkundige vooral ervaring opgedaan met de begeleiding van zowel volwassenen als adolescenten met psychotische stoornissen en ouderen met dementie en hun naasten. Daarna ben ik nog psychologie gaan studeren en heb ik in 2018 mijn master Klinische Psychologie behaald aan de Vrije Universiteit. Naast mijn studie heb ik me veel verdiept in de psychoanalytische theorie en ben ik betrokken bij de organisatie van de ‘psychoanalyse summer university’.

In februari 2018 ben ik als stagiaire begonnen bij Ithaca en inmiddels ben ik hier werkzaam als psycholoog. Ik doe zowel intakes als behandelingen, waarbij ik met name vanuit een psychoanalytisch kader werk. Wanneer dit wenselijk is werk ik echter ook meer steunend of cognitief-gedragstherapeutisch. Ik vind het hoe dan ook belangrijk om met veel empathie en nieuwsgierigheid te werken zodat mensen zich gehoord, gesteund en begrepen voelen. Vanuit deze basis kunnen we samen proberen grip te krijgen op je klachten of problemen en kunnen we onderzoeken wat zich allemaal in je binnenwereld afspeelt zodat je hier weer wat meer mee in contact komt.

Mathijs Hoyer

Dhr. Mathijs Hoyer 
Nederlands DutchEngels English

Ik ben Mathijs Hoyer en heb Filosofie en Klinische Psychologie gestudeerd. Psychische klachten komen vaak voort uit onbewust ontwikkelde patronen. Dit kan gaan om manieren van omgaan met pijnlijke gevoelens en gedachten of de wijze van relaties aangaan met anderen. In psychotherapie kunnen deze patronen binnen een veilige ruimte samen onderzocht worden en van betekenis worden voorzien. Dit kan helpen om meer contact te ervaren met de eigen innerlijke wereld en verder te komen op gebieden waar het moeilijk gaat. Ik werk vanuit een klachtgerichte-, steungevende- en inzichtgevende benadering.

Eleonore de Jong

Mw. Eleonore de Jong
Nederlands DutchEngels English

Ik ben Eleonore de Jong, psycholoog i.o. tot psychotherapeut. Ik heb een ruime ervaring in het geven van individuele behandelingen aan volwassenen binnen de Basis GGZ, de bedrijfspsychologische hulpverlening en Gespecialiseerde GGZ (langdurige psychiatrie, verslavingszorg, Infant Mental Health). Ik heb mijn scholing afgerond tot cognitief gedragstherapeut en hypnotherapeut, maar integreer ook inzichtgevende elementen in mijn behandeling. Om mijn cliënten het beste te kunnen bieden, hecht ik veel waarde aan voortdurende nascholing.

Ik bied begeleiding bij enkelvoudige maar ook meer complexe problemen, waarbij ik altijd uitga van ieders unieke mogelijkheden tot verandering. Mensen met traumagerelateerde problematiek, angst- of spanningsklachten, stemmingsklachten, dwangklachten en persoonlijkheidsproblematiek kunnen bij mij terecht.

Floris Müller

Dhr. Floris Müller
Nederlands DutchEngels English

Ik ben Floris Müller. Ik begon mijn carrière in de GGZ bij Mentrum in Amsterdam oost en werkte daarna in de verslavingszorg en bij een psychotherapiepraktijk in Amsterdam Zuid. Momenteel werk ik bij Ithaca en ben ik in opleiding tot psychotherapeut. Daarnaast ben ik gepromoveerd in de communicatiewetenschappen en werkte ik een tijd als docent en als onderzoeker. Ik werk vanuit een psychodynamisch/psychoanalytisch kader maar hanteer, daar waar effectief en nodig, ook cognitieve-gedragstherapeutische technieken zoals EMDR, Schematherapie en Affect Fobie Therapie.

Elke persoon is uniek en dus ook elke behandeling: Heb je alleen één specifieke klacht waar je zo snel mogelijk van af wilt, zodat je weer verder kan met je leven? Dan gaan we direct praktisch aan de slag met jouw ‘symptomen’. Ik help je om zo snel mogelijk je oude niveau van functioneren terug te krijgen. Of weet je juist niet zo goed waar de schoen wringt maar merk je dat het leven makkelijker, leuker of betekenisvoller zou moeten zijn? Dan nemen we de tijd en gaan we dieper in op je gevoelens en je verleden met een meer ‘inzichtgevende’ therapie. Gaandeweg kun je je eigen gevoelens steeds beter onder woorden brengen en krijg je meer grip op jezelf. Het wordt dan makkelijker om (levens)keuzes te maken en bevredigende relaties met anderen aan te gaan en onderhouden.

Ik geef therapie in het Nederlands, Engels, Duits en Zwitsers-Duits.

Marieke van Kesteren

Mw.  Marieke van Kesteren
Nederlands DutchEngels English

Mijn naam is Marieke van Kesteren en ik ben sinds 2016 als psycholoog werkzaam bij Ithaca Psychotherapiepraktijk. Ik heb aan de Radboud Universiteit Nijmegen Gezondheidszorgpsychologie en Culturele Antropologie gestudeerd. Na afronding van beide opleidingen heb ik enkele jaren bij Stichting Centrum ’45 gewerkt. Ik werkte hier onder andere met getraumatiseerde vluchtelingen, asielzoekers en veteranen.
Bij Ithaca werk ik met (jong)volwassenen met uiteenlopende problematiek. Afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag werk ik inzichtgevend, steunend, cognitief en/of gedragstherapeutisch. In alle gevallen probeer ik samen met cliënten te begrijpen waarom zij ergens in vast lopen. Mijn therapiekamer is een plek waar gesproken kan en mag worden over alles wat iemand bezig houdt: angsten, dromen, teleurstellingen, conflicten, fantasieën, etc. Voor meer informatie: www.vankesterenpsychologie.nl

Roy Kamienchik psychotherapie amstelveen

Dhr. Roy Kamienchik
Engels EnglishHebreeuws עברית

Mijn naam is Roy en ik heb zowel een master in klinische -als sociale en organisatie psychologie. Ik geef individuele therapie aan volwassenen en gebruik een integratieve aanpak met focus op cognitieve-gedrag interventies, Acceptance Commitment Therapy (ACT), schematherapie en psychodynamische methoden.

Ik ben in Israël geboren en getogen. Daar heb ik mijn bachelorsdiploma in psychologie en film studies behaald en mijn eerste masters diploma in sociale en organisatie psychologie. Daarna ben ik naar Nederland verhuisd waar ik de master studie in klinische psychologie heb afgerond. Ik heb ervaring opgedaan bij verschillende klinische instellingen en praktijken in zowel Israël als Nederland. Naast mijn klinische werk heb ik tevens als organisatie psycholoog gewerkt bij een aantal consultbedrijven, meestal met een focus op ngo’s.

Momenteel geef ik therapie in het Engels en Hebreeuws en streef ik ernaar om op korte termijn mede in het Nederlands behandeling te bieden.

psychotherapieamstelveen

Tanya Davidesko MSc, psycholoog
Nederlands Dutch

Mijn naam is Tanya Davidesko. Ik ben afgestudeerd in de klinische psychologie, waarbij ik tijdens mijn stage werkte als preventiewerker bij de jeugdafdeling van PuntP. Daar heb ik gewerkt met kinderen die een verhoogd risico hadden op het ontwikkelen van angst- en stemmingsklachten, al dan niet afkomstig uit een gezin waarin er sprake was van psychische of verslavingsproblematiek. Daarnaast heb ik drie jaar gewerkt bij 113Online, waar mensen met gedachten over zelfmoord anoniem terecht kunnen. Met veel plezier werk ik sinds mei 2018 als psycholoog bij Ithaca.

In behandeling gaan kan een spannende stap zijn, maar ook één met veel waardevolle mogelijkheden. Om iemand te hebben die jou begeleidt en steunt bij het onderzoeken van je belevingsproces is toch anders dan wanneer je het zelf moet doen. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is de relatie tussen therapeut en cliënt. Wat er tussen ons gebeurt heeft namelijk belangrijke overeenkomsten met wat er buiten de therapie gebeurt – tussen jou en anderen, en in je leven in het algemeen. Hierbij komen patronen naar voren die (onbewust) uit bescherming zijn ontstaan, maar nu vooral last bezorgen. Het vergroten van dit zelfinzicht kan ruimte geven aan een alternatieve, meer bevredigende benadering van jezelf en anderen.

Opleiders:

Dhr. drs. Hans Wiersema, Klinisch psycholoog-Psychotherapeut – Supervisor en Leertherapeut: NVPP, NVP
Lid: NVPP, NIP, NVP

Ik ben Hans Wiersema. Ik heb jaren aan RIAGGS gewerkt en les gegeven aan opleidingen voor psychotherapie. Ik heb nu een kleine eigen praktijk en werk voor Ithaca als praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor voor psychologen die zich specialiseren tot psychotherapeut.

Ellen van Caldenborgh

Drs. Ellen van Caldenborgh
BIG-geregistreerd psychotherapeut, klinisch- en GZ-psycholoog (FGzPt), leertherapeut NVP en visiteur
LVVP. Lidmaatschappen beroepsverenigingen: lid- specialist NVP en kwaliteitsregister NVP, NVRG,
Lid-specialist NVGP, LVVP.
Nederlands Dutch

Ik ben Ellen van Caldenborgh.
Ik ben bij de Psychotherapie Opleidingspraktijk Ithaca verbonden als werkbegeleider van psychotherapeuten-in-opleiding en supervisor van basispsychologen. Ook behandel ik cliënten bij Ithaca. En ik neem deel aan intake- en teamvergaderingen en leid intervisie.
Ik werk sinds 1991 als vrijgevestigd psycholoog/psychotherapeut met volwassenen, ouderen en adolescenten. Ik verricht individuele-, partnerrelatie- en groepspsychotherapie en heb mij bekwaamd in psychodynamische psychotherapie, steunend structurerende psychotherapie, systeemtherapie en groepsdynamische psychotherapie. Veel gedegen onderzoek bevestigt de waarde en effectiviteit van deze behandelvormen.
Treatment is not just fixing what is wrong: it is also building what is right’.
Seligmann, grondlegger positieve psychologie
Behalve dat mijn behandeling zich richt op herstellen van wat er mis is, op stoornissen, symptomen, tekortkomingen, zwakheden, kwetsbaarheden, trauma’s, beperkingen, zie ik geestelijke gezondheid niet slechts als afwezigheid van psychopathologie. Geestelijke gezondheid is ook welbevinden, waarbij ik me focus op sterke kanten en positieve eigenschappen, talenten, kwaliteiten en werk met krachtbronnen, vooruitgang, hoop en optimisme.
Voor verdere info en uitgebreide toelichting, zie mijn website: demuzenpsychotherapeuten.nl

Ithaca heeft een samenwerkingsverband met de volgende psychotherapeuten:

Mw. drs. Gerdien Dijk, GZ psycholoog – Psychotherapeut
Lid: NIP, NVVP, RVVP, VGCt
Nederlands Dutch

Ik ben Gerdien Dijk. Ik heb vanaf 1993 een vrijgevestigde praktijk voor gespecialiseerde GGZ (voorheen tweedelijnszorg), die zich richt op de individuele behandeling van uiteenlopende psychische klachten. (o.a. angst- en paniek-klachten, sociale fobie, depressieve klachten, posttraumatische stressklachten, dwangklachten, persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsproblematiek, werkstress, burn-out etc) bij ouderen, volwassenen en jong volwassenen. Ik werk vooral vanuit het referentiekader van de Cognitieve Gedragstherapie en de Oplossingsgerichte en Schemagerichte therapie maar hanteer ook elementen van Inzichtgevende therapie. Ik vind het essentieel om zo goed mogelijke zorg te bieden, aansluitend bij uw hulpvraag en problemen en klachten

Voor een deel werk ik vanuit de Generalistische GGZ (voorheen eerstelijnszorg).

Vanaf 2013 is mijn praktijk gevestigd in Amstelveen (adres Uilenstede 512H). Ik werk graag samen met Psychotherapiepraktijk Ithaca en met andere Psychologen en Psychotherapeuten in Amsterdam en Amstelveen.

Mw. drs. Henriette Salomon, GZ psycholoog – Psychotherapeut
Lid: NIP, NVP, NVVP
Nederlands Dutchskype

Ik ben Henriette Salomon (1965). Ik heb een eigen praktijk en werk veel samen met Ithaca psychotherapie praktijk; deze samenwerking met fijne en bekwame collega’s is stimulerend en waardevol. Ik werk met veel plezier met volwassenen in alle leeftijden. Ik werk met name inzichtgevend/psychodynamisch en steunend/ structurerend, waarbij ik ook elementen gebruik van mentaliseren-bevorderende psychotherapie en cognitieve gedragstherapie. Ik behandel kort als het kan en lang als het moet.

In psychotherapie leer je stil te staan bij jezelf, bij eigen gevoelens en gedachten. Doel van een behandeling is psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Vaak ben je je niet bewust van de drijfveren van je gedrag. Je kan in je functioneren geremd worden door bepaalde gevoelens die niet alleen met nu te maken hebben. Het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens is belangrijk om problemen beter te kunnen begrijpen, verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met jezelf en je omgeving om te gaan.

Er is moed voor nodig om in behandeling te gaan. Ik vind het elke keer bijzonder om te zien hoeveel houvast de gesprekken kunnen geven, hoe problemen kunnen verminderen en hoe iemand in zichzelf ruimte maakt om een gevoel te krijgen te leven in plaats van stil te staan.

Mw. drs. Márty Szabó, GZ-psycholoog – orthopedagoog – Psychotherapeut
Lid: NIP, NVO, NVP, NVVP, VcGT
Nederlands DutchHongaars Magyarskype

Ik ben Marty Szabó. Ik heb 15 jaar bij residentiele en semi-residentiele instellingen gewerkt als resp. teambegeleider, extern supervisor, psychotherapeut kinderen en volwassenen. Daarnaast had ik een eigen (eerste en tweedelijns) praktijk in Soest en Amsterdam. Sinds 1992 heb ik een vrijgevestigde praktijk in Amstelveen en sinds begin 2013 heb ik een samenwerkingsverband met de therapeuten van Ithaca Psychotherapiepraktijk.

Mijn achtergrond is cliënt-centered psychotherapie. Deeltechnieken als schemagericht denken, directieve therapie, ACT, cognitieve therapie, systeemdenken worden hierin geïntegreerd.

Cliënten kunnen bij mij met diverse problematiek terecht. (o.m. depressie, somberheid, werkstress, opgebrand/burnout voelen, angstgevoelens, identiteitsproblemen, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, problemen na een pijnlijke gebeurtenis en verwerken van bijvoorbeeld een scheiding levensfaseproblemen, ouderenproblematiek). Ik werk zowel vanuit de Generalistische GGZ (voorheen eerstelijnszorg genoemd) als in de Specialistische GGZ (voorheen tweedelijnszorg genoemd).

Dhr. prof. dr. Onno van der Hart – psycholoog, psychotherapeut
Lid: NVP, NvvH, ISSTD, ISTSS, ESTD

Nederlands DutchEngels EnglishHebreeuws  עברית

Ik ben Onno van der Hart, werkzaam in de nadagen van mijn therapiepraktijk, waardoor ik geen nieuwe behandelingen meer start. Ik ben gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten/cliënten met een geschiedenis van vroegkinderlijke chronische traumatisering, in het bijzonder mensen met een complexe dissociatieve stoornis. Op dit terrein behoren consultatie en supervisie nog wel tot de mogelijkheden. Ik ben emeritus hoogleraar psychopathologie van chronische traumatisering bij de Universiteit Utrecht. Zie verder mijn website: www.onnovdhart.nl

Dhr. Gert-Jan Wieringa – GZ-Psycholoog en Psychotherapeut
Lid: LVVP, VEN , aspirant lid NVPP

Nederlands DutchEngels English

Ik ben Gert-Jan Wieringa, GZ-Psycholoog en Psychotherapeut. Psychotherapie is aantoonbaar een goede investering in jezelf. Hoogwaardige (psychoanalytische) kennis over jezelf en de ander kan je slagkracht enorm versterken. Het kan ook je relatie versterken. Relatietherapie (EFT emotionally focussed therapy) is daarom helemaal mijn ding. En ik kan daarbij heel wat heftigheid in goede banen leiden want ik werk ook veel met trauma en persoonlijkheidsproblematiek en verslaving. Met veel plezier werk ik op meerdere locaties in en rond Amsterdam.