Team Ithaca:

Dhr. dr. Motti Cohen, GZ-psycholoog – Psychotherapeut

Dhr. dr. Motti Cohen, GZ-psycholoog – Psychotherapeut

BIG-nummer 09101657125 Beroep Gezondheidszorgpsycholoog
BIG-nummer 59064332016 Beroep Psychotherapeut
Engels English

Ik ben Motti Cohen. In Israël ben ik erkend klinisch psycholoog en in Nederland psychotherapeut en GZ-psycholoog. Ik behandel in het Nederlands, Hebreeuws en Engels. De opleiding voor psychoanalytische psychotherapie heb ik in Israël afgerond aan het Psychoanalytisch Instituut. Ik ben gepromoveerd in The Professional School of Psychology in Sacramento in Californië en ben groeps- en hypnotherapeut. Tevens ben ik erkend supervisor. Ik ben meer dan  30 Jaar werkzaam als individueel-, relatie- en groepstherapeut.

Leonie Mak

Mw. Leonie Mak, Psycholoog I.O tot psychotherapeut
Engels English

Mijn naam is Leonie Mak en in 2013 studeerde ik af als verpleegkundige in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Ik heb als verpleegkundige vooral ervaring opgedaan met de begeleiding van zowel volwassenen als adolescenten met psychotische stoornissen en ouderen met dementie en hun naasten. Daarna ben ik nog psychologie gaan studeren en heb ik in 2018 mijn master Klinische Psychologie behaald aan de Vrije Universiteit. Naast mijn studie heb ik me veel verdiept in de psychoanalytische theorie en ben ik betrokken bij de organisatie van de ‘psychoanalyse summer university’.

In februari 2018 ben ik als stagiaire begonnen bij Ithaca en inmiddels ben ik hier werkzaam als psycholoog. Ik doe zowel intakes als behandelingen, waarbij ik met name vanuit een psychoanalytisch kader werk. Wanneer dit wenselijk is werk ik echter ook meer steunend of cognitief-gedragstherapeutisch. Ik vind het hoe dan ook belangrijk om met veel empathie en nieuwsgierigheid te werken zodat mensen zich gehoord, gesteund en begrepen voelen. Vanuit deze basis kunnen we samen proberen grip te krijgen op je klachten of problemen en kunnen we onderzoeken wat zich allemaal in je binnenwereld afspeelt zodat je hier weer wat meer mee in contact komt.

Mathijs Hoyer

Dhr. Mathijs Hoyer, Psycholoog I.O tot psychotherapeut
Engels English

Ik ben Mathijs Hoyer en heb Filosofie en Klinische Psychologie gestudeerd. Psychische klachten komen vaak voort uit onbewust ontwikkelde patronen. Dit kan gaan om manieren van omgaan met pijnlijke gevoelens en gedachten of de wijze van relaties aangaan met anderen. In psychotherapie kunnen deze patronen binnen een veilige ruimte samen onderzocht worden en van betekenis worden voorzien. Dit kan helpen om meer contact te ervaren met de eigen innerlijke wereld en verder te komen op gebieden waar het moeilijk gaat. Ik werk vanuit een klachtgerichte-, steungevende- en inzichtgevende benadering.

Roy Kamienchik psychotherapie amstelveen

Dhr. Roy Kamienchik, Psycholoog I.O tot psychotherapeut
Engels English

Mijn naam is Roy en ik heb zowel een master in klinische -als sociale en organisatie psychologie. Ik geef individuele therapie aan volwassenen en gebruik een integratieve aanpak met focus op cognitieve-gedrag interventies, Acceptance Commitment Therapy (ACT), schematherapie en psychodynamische methoden.

Ik ben in Israël geboren en getogen. Daar heb ik mijn bachelorsdiploma in psychologie en film studies behaald en mijn eerste masters diploma in sociale en organisatie psychologie. Daarna ben ik naar Nederland verhuisd waar ik de master studie in klinische psychologie heb afgerond. Ik heb ervaring opgedaan bij verschillende klinische instellingen en praktijken in zowel Israël als Nederland. Naast mijn klinische werk heb ik tevens als organisatie psycholoog gewerkt bij een aantal consultbedrijven, meestal met een focus op ngo’s.

Ik geef therapie in het Engels, Hebreeuws en Nederlands.

psychotherapieamstelveen

Tanya Davidesko MSc, Psycholoog I.O tot psychotherapeut

Mijn naam is Tanya Davidesko. Ik ben afgestudeerd in de klinische psychologie, waarbij ik tijdens mijn stage werkte als preventiewerker bij de jeugdafdeling van PuntP. Daar heb ik gewerkt met kinderen die een verhoogd risico hadden op het ontwikkelen van angst- en stemmingsklachten, al dan niet afkomstig uit een gezin waarin er sprake was van psychische of verslavingsproblematiek. Daarnaast heb ik drie jaar gewerkt bij 113Online, waar mensen met gedachten over zelfmoord anoniem terecht kunnen. Met veel plezier werk ik sinds mei 2018 als psycholoog bij Ithaca.

In behandeling gaan kan een spannende stap zijn, maar ook één met veel waardevolle mogelijkheden. Om iemand te hebben die jou begeleidt en steunt bij het onderzoeken van je belevingsproces is toch anders dan wanneer je het zelf moet doen. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is de relatie tussen therapeut en cliënt. Wat er tussen ons gebeurt heeft namelijk belangrijke overeenkomsten met wat er buiten de therapie gebeurt – tussen jou en anderen, en in je leven in het algemeen. Hierbij komen patronen naar voren die (onbewust) uit bescherming zijn ontstaan, maar nu vooral last bezorgen. Het vergroten van dit zelfinzicht kan ruimte geven aan een alternatieve, meer bevredigende benadering van jezelf en anderen.

Mirjam van Praag, Psycholoog I.O tot psychotherapeut
Engels English

Mijn naam is Mirjam van Praag(1975). Ik ben sinds 2017 werkzaam bij Ithaca als basispsycholoog. Ik ben in Israël geboren en ruim 20 jaar geleden naar Nederland verhuisd. Ik behandel zowel in het Hebreeuws als in het Nederlands en Engels. Mijn passie ligt vooral bij het helpen van mensen om hun bijzondere uitdagingen aan te kunnen. Het therapietraject geeft je de kans om binnen een vertrouwelijke omgeving jezelf te kunnen zijn en te ontwikkelen. Samen maken we hier een mooie reis van. Ik geloof heel erg in verandering. Graag geef ik therapie op maat. Dat wil zeggen dat ik gebruik maak van verschillenden benaderingen zoals de psychodynamische psychotherapie. Binnen deze therapie leer je om jezelf meer plek te geven, ervaringen te verwerken en anders naar jezelf en naar deze ervaringen te leren kijken. Je leert je eigen wereld te verbreden en een andere relatie met jezelf of anderen aan te gaan. Ik ben bereid om ook via Skype te behandelen.

Lianne Bakker  Psycholoog  
Engels English

Mijn naam is Lianne Bakker. Ik ben afgestudeerd van de master klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn stage deed ik op de genderpoli van het VUmc ziekenhuis, waar ik werkte met mensen die ontevreden waren met hun biologisch aangeboren geslacht (genderdysforie). Daarnaast heb ik twee jaar gewerkt bij de Blijf Groep, een organisatie die ambulante hulpverlening en opvang biedt aan mannen en vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld of eergerelateerd geweld. Momenteel combineer ik mijn werk bij Ithaca met mijn werk bij GGZ Noord Holland Noord, waar ik ook werkzaam ben als psycholoog met cliënten met de meest uiteenlopende klachten.

In een behandeling vind ik het belangrijk om een goede werkrelatie op te bouwen, waarin de ander zich vrij voelt om met mij te delen. De kwetsbaarheid van een cliënt en het gevoel niet beoordeeld te worden staan bij mij hoog in het vaandel. Belangrijk is om samen in te gaan op de problemen, doelen en de gewenste aanpak. De eigen inbreng is daarbij van belang. Mijn doel is om aan zijde van de cliënt te gaan staan en hem of haar te (onder)steunen in het pad en de zoektocht naar een alternatieve meer helpende route. Ik gebruik hierin technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie.

psychotherapieamstelveen

Dhr. Erez Shalita Gezondheidszorgpsycholoog, i.o.t. psychotherapeut
BIG-nummer19918201725 Beroep Gezondheidszorgpsycholoog
Engels English

Ik ben BIG geregistreerd GZ-psycholoog en werk sinds 2007 in de specialistische GGZ, met volwassenen vanaf 18 jaar. Gedurende mijn carrière heb ik een brede kennis en ervaring opgedaan binnen de (ambulante) psychologische zorg en de psychiatrie. Ik heb een psychodynamische blik en in mijn behandeling maak ik met name gebruik van technieken van de Schematherapie, Affect Fobie Therapie (AFT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Verder, ben ik gespecialiseerd in het behandelen van angst- en traumabehandelingen door middel van EMDR (als EMDR Europe practitioner) en daaraan verwante andere bewezen effectieve therapievormen zoals  Imaginaire Exposure, Imaginaire Rescripting en BEPP.

Mw.Sharon Hess, Psycholoog I.O tot psychotherapeut
Engels English

Ik ben Sharon Hess (1975). Sinds 2019 werk ik bij Ithaca als basis psycholoog in opleiding tot psychotherapeut. Ik ben afgestudeerd in de klinische psychologie en werkte tijdens mijn stagejaar met adolescenten en jong volwassenen. Na mijn studie werkte ik een aantal jaar bij advocatenkantoren in verschillende functies. Daarnaast volgde ik de opleiding tot Gestalt therapeut. In 2019 maakte ik de definitieve overstap naar het werken als psycholoog/psychotherapeut. Mijn focus nu ligt bij het behandelen van volwassenen, zowel individueel als in relatietherapie.

Ik zie therapie als een proces waarbij patronen, die je gedurende je leven hebt opgebouwd, worden onderzocht om te kijken: wat werkt nog wel en wat kan ik veranderen? Dit klinkt heel eenvoudig en soms is dat ook zo. Maar meestal is het een proces dat we samen, stapje voor stapje, doorlopen. Ik zeg ‘samen’ want wat mij betreft is het contact tussen de therapeut en de client een wezenlijk onderdeel van de therapie. Je veilig voelen zodat je je kwetsbaar durft op te stellen en eerlijk durft te kijken naar je patronen in het leven, dat is voor mij waar therapie mee begint.

Naast je hoofd is het lichaam een belangrijke graadmeter van hoe je je voelt. Soms kun je oude patronen waarnemen in je lichaam (denk aan spanning in bepaalde situaties of buikpijn als je iets moet doen waar je zenuwachtig voor bent). Binnen de sessies maak ik gebruik van verschillende methodieken waarbij het lichaam een focus punt is. Tijdens een sessie met mij is het goed mogelijk dat je niet alleen praat maar ook oefeningen doet. De inzichten die opgedaan worden tijdens zulke oefeningen zijn vaak verrassend!

Eric Frank, Psycholoog
Engels English

Ik ben Eric Franck, afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder studeerde ik bedrijfseconomie en ben ik werkzaam geweest als onderzoeker en adviseur op het gebied van werkstress waarbij ik werkzaam was in een eigen praktijk op het gebied van o.a. arbeid gerelateerde problematiek. Ik ben al langere tijd werkzaam als behandelaar voor een breder klachtengebied.

Vaak kom je in therapie omdat je vastloopt in, ernstige, klachten. Dat is waar ik als behandelaar primair de focus op zal hebben. In mijn visie betekent goede therapie ook dat er iets gaat veranderen in jezelf zodat je niet meer vastloopt. Mijn uitgangspunt is dat je als client kan merken welke methodieken en benadering voor jou werken. Ik gebruik daarom een zogenaamde ‘integratieve’ aanpak. Dat betekent dat ik benaderingen vanuit verschillende methodieken combineer zodat ze goed bij de client passen. Daarnaast heb ik in mijn aanpak veel aandacht voor de band die zich tussen client en behandelaar ontwikkelt.

Opleiders:

psychotherapieamstelveen

Dhr. drs. Michel van Veen, GZ-psycholoog – Psychotherapeut

BIG-nummer 89913072225 Gezondheidszorgpsycholoog

BIG-nummer 19913072216 Psychotherapeut

Engels English

Ik ben Michel van Veen (1973), GZ-psycholoog-psychotherapeut en psychoanalyticus en sinds 2021 werkzaam als praktijkopleider. Ithaca heeft altijd al een belangrijke bijdrage geleverd aan de opleiding tot psychotherapeut en ik werk hier dan ook met veel plezier. In de praktijk is een prettige en collegiale sfeer, waarin intensief wordt samengewerkt op het gebied van intake- en indicatiestelling, behandeling en opleiding. Er wordt hoofdzakelijk behandeld vanuit een psychodynamisch – en psychoanalytisch perspectief, maar ook de schematherapie, traumabehandeling en cognitieve gedragstherapie zijn ingebed bij de praktijk. Wij werken individueel, groepsgericht, systemisch, en doen gecombineerde behandelingen. Daarnaast verzorgen wij binnen en buiten de instelling deskundigheidsbevordering d.m.v. cursussen, (groeps-)supervisie en teamintervisie. Indien u als professional in de GGZ belangstelling hebt om te participeren of bij te dragen, kunt u dit kenbaar maken via michel@psychotherapieamstelveen.nl

 

Ithaca heeft een samenwerkingsverband met de volgende psychotherapeuten:

Mw. drs. Henriette Salomon, GZ psycholoog – Psychotherapeut
Lid: NIP, NVP, NVVP

BIG-nummer 39026968225 Beroep Gezondheidszorgpsycholoog
BIG-nummer 59026968216 Beroep Psychotherapeut
skype

Ik ben Henriette Salomon (1965). Ik heb een eigen praktijk en werk veel samen met Ithaca psychotherapie praktijk; deze samenwerking met fijne en bekwame collega’s is stimulerend en waardevol. Ik werk met veel plezier met volwassenen in alle leeftijden. Ik werk met name inzichtgevend/psychodynamisch en steunend/ structurerend, waarbij ik ook elementen gebruik van mentaliseren-bevorderende psychotherapie en cognitieve gedragstherapie. Ik behandel kort als het kan en lang als het moet.

In psychotherapie leer je stil te staan bij jezelf, bij eigen gevoelens en gedachten. Doel van een behandeling is psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Vaak ben je je niet bewust van de drijfveren van je gedrag. Je kan in je functioneren geremd worden door bepaalde gevoelens die niet alleen met nu te maken hebben. Het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens is belangrijk om problemen beter te kunnen begrijpen, verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met jezelf en je omgeving om te gaan.

Er is moed voor nodig om in behandeling te gaan. Ik vind het elke keer bijzonder om te zien hoeveel houvast de gesprekken kunnen geven, hoe problemen kunnen verminderen en hoe iemand in zichzelf ruimte maakt om een gevoel te krijgen te leven in plaats van stil te staan.

Dhr. Gert-Jan Wieringa – GZ-Psycholoog en Psychotherapeut
Lid: LVVP, VEN , aspirant lid NVPP

BIG-nummer 69916438625 Beroep Gezondheidszorgpsycholoog
BIG-nummer 89916438616 Beroep Psychotherapeut
Engels English

Ik ben Gert-Jan Wieringa, GZ-Psycholoog en Psychotherapeut en ik heb mijn eigen praktijk “Goed Aardig. Psychotherapie G Wieringa” en werk veel samen met Ithaca psychotherapiepraktijk b.v.

Hoogwaardige (psychoanalytische) kennis over jezelf en anderen kan je slagkracht enorm versterken. Het kan ook je relatie(s) versterken. Relatietherapie (EFT emotionally focussed therapy) is daarom helemaal mijn ding. En ik kan daarbij heel wat heftigheid in goede banen leiden want ik werk ook veel met trauma en persoonlijkheidsproblematiek en verslaving. Ik werk ook elders in de intensieve complexe verslavingszorg. Ik pas een combinatie toe van analytisch georiënteerde therapie (relatie gerichte interventies) en schemagerichte gedragstherapeutische interventies (concreet gedragsgericht). Zelf ben ik ook volop in ontwikkeling: zo ben ik in opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut en Emdr practitioner.

Mijn praktijk wordt gevisiteerd door de LVVP (Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) wat staat voor het werken volgens moderne standaarden Geheel volgens de richtlijnen van de LVVP heb ik veel (team) overleg met collega’s over de best passende behandelingen en interventies in intervisies, intakeberaad en deskundigheidsbevorderingen. Volgens dezelfde richtlijnen van het LVVP is het privacy beleid ingericht Uw rechten, vergoedingen (ik werk ongecontracteerd) en klachtenregelingen worden uitgebreid aan u toegelicht aan begin van de behandeling, ook schriftelijk zodat u het rustig thuis kunt nalezen. Privacystatement en het goed gekeurde kwaliteitsstatuut is ter inzage bij de praktijk Goed Aardig. Psychotherapie G Wieringa.

Eleonore de Jong

Mw. Eleonore de Jong– Psychotherapeut
BIG-nummer 89930819116 Beroep Psychotherapeut

Engels English

Ik ben Eleonore de Jong, psychotherapeut. Ik heb een ruime ervaring in het geven van individuele behandelingen aan volwassenen binnen de Basis GGZ, de bedrijfspsychologische hulpverlening en Gespecialiseerde GGZ (langdurige psychiatrie, verslavingszorg, Infant Mental Health). Ik heb mijn scholing afgerond tot cognitief gedragstherapeut en hypnotherapeut, maar integreer ook inzichtgevende elementen in mijn behandeling. Om mijn cliënten het beste te kunnen bieden, hecht ik veel waarde aan voortdurende nascholing.

Ik bied begeleiding bij enkelvoudige maar ook meer complexe problemen, waarbij ik altijd uitga van ieders unieke mogelijkheden tot verandering. Mensen met traumagerelateerde problematiek, angst- of spanningsklachten, stemmingsklachten, dwangklachten en persoonlijkheidsproblematiek kunnen bij mij terecht.

Floris Müller

Dr. Floris Müller,  Psychotherapeut
BIG-nummer 59930807816 Beroep Psychotherapeut

Engels English

Ik ben een vrij gevestigde, BIG-geregistreerde psychotherapeut. Ik studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna ben ik gepromoveerd in de Communicatiewetenschap op het gebied van communicatie en diversiteit. Sinds 2013 ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Ik werkte zowel bij een grote instellingen als bij kleine praktijken. Sinds 2022 ben ik als vrijgevestigde verbonden met Ithaca, met de mogelijkheid om cliënten te zien in Amstelveen en in Amsterdam oost.

Ik ben AFT-registerlid bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP). Dit houdt in dat ik een specialisatie afgerond heb voor het geven van Affect Fobie Therapie. Dit is een psychodynamische behandelvorm waarbij de relatie van de cliënt met zijn gevoelens centraal staat.

Mijn persoonlijke stijl is open, vriendelijk en begripvol. Bij het begin van elke behandeling nemen de tijd om de uitgangspunten van de therapie helder te krijgen. We stemmen de focus en werkwijze gezamenlijk af en formuleren een behandelplan. Zo ontstaat een veilige werkrelatie waarin het begrijpen en verbinden centraal staat. Ik vraag regelmatig na hoe u momenten in een sessie beleeft. Bent u op uw gemak, of roept het gesprek juist onrust of emotie op? Zit u in uw hoofd of bent u bij uw gevoel? Zo stemmen we af op elkaar en kunnen we knelpunten snel en efficiënt inventariseren.

U kunt bij mij therapie volgen in het Nederlands, Engels, Duits en Zwitsers-Duits. Op dinsdagen en vrijdagen heb ik een praktijkruimte in Amsterdam Oost (Linnaeusparkweg 196) en op de woensdagen en donderdagen werk ik op de praktijk van Ithaca in Uilenstede.

Iris Wieffer

Iris Wieffer MSc, Psychotherapeut
BIG nr. 69930962116, beroep Psychotherapeut
Engels English

Mijn naam is Iris Wieffer en ik geef sinds 10 jaar individuele- relatie- en groepstherapie aan circa 30 (jong)volwassenen per week  Na mijn master Klinisch Forensische Psychologie behaald te hebben heb ik veel ervaring opgedaan in diagnostiek en behandeling bij een Psychotherapiepraktijk in Amsterdam Zuid en ben ik sinds 2016 werkzaam bij Ithaca. Mijn verdiepings- en verbredingstraject heeft de afgelopen jaren bestaan uit het volgen van een master aan de International Psychoanalytic University of Berlin, het genieten van intensieve psychoanalytische supervisie en het starten van de opleiding tot psychotherapeut.

Mijn interesse en focus ligt bij psychodynamisch werken maar ik vind het vooral belangrijk om zorg op maat te geven. Dat betekent dat ik samen met cliënt zoek naar een therapie(vorm) die aansluit bij de behandeldoelen, klachten, persoonlijkheid en wensen. Daarbij maak ik ook gebruik van beeld om problemen, systemen of een dynamiek inzichtelijk te maken en pas ik, wanneer wenselijk, elementen uit de cognitieve gedrags- en oplossingsgerichte therapie toe.

Verder heb ik een grote passie voor de verbinding van psychoanalyse met kunst en theater en organiseer ik evenementen die daarbij passen.

Momenteel geef ik therapie in het Nederlands, Engels en Duits. Face to face – en/of online therapie (videobellen of audio) behoren tot de mogelijkheden