Algemene Voorwaarden Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V

 Ithaca Psychotherapiepraktijk is een tweedelijns Psychotherapiepraktijk. In onze praktijk werken therapeuten uit verschillende stromingen. Samen streven wij naar de best mogelijke behandeling voor elke cliënt. U staat bij ons centraal. Daarom vinden wij het belangrijk om u goed te informeren over de algemene voorwaarden van therapie bij onze praktijk. Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

 • Gegevens
  Voor de administratieve en financiële verwerking van uw behandeling is het voor u van belang dat wij op de hoogte zijn van uw gegevens, zoals deze gevraagd worden op uw inschrijfformulier. Elke verandering geeft u tijdig aan ons door, het liefst schriftelijk.
 • U kunt tevens onze website https://www.psychotherapieamstelveen.nl  raadplegen voor de rechten en plichten van psychotherapeut en cliënt.
 • Financiële verantwoordelijkheid
  Ithaca is een contractvrije praktijk. Het is daarom belangrijk zelf goed uit te zoeken hoeveel u van de behandeling vergoed krijgt. U bent echter zelf verantwoordelijk voor de financiering van de behandeling en/of psychodiagnostisch onderzoek. Ithaca hanteert 100% van het Nza tarief. Als uw zorgverzekering de volledige behandelkosten niet of niet volledig vergoedt, dan brengen wij het bedrag dat de zorgverzekeraar niet aan ons vergoedt bij u in rekening (eigen bijdrage). Een aantal zorgverzekeraars verrekent uw eigen risico met de uitbetaling van de behandelkosten aan ons. Wij brengen in zo een situatie ook altijd zelf het bedrag van uw eigen risico bij u in rekening.
 • No show regeling
  Sinds 2012 vergoedt de zorgverzekeraar niet meer de niet tijdig geannuleerde afspraken, de zogeheten no show. Dit betekent dat u uw afspraak kosteloos kunt annuleren tot 24 uur, voorafgaand aan uw afspraak. Wanneer u niet tijdig afzegt, wordt € 90,00 in rekening gebracht. Dit geldt uiteraard niet bij zeer ernstige omstandigheden, zoals het overlijden van een naast familielid, of een plotselinge ziekenhuisopname.
 • Praktijkopleidingsplek
  Onze praktijk is een erkende praktijkopleidingsinstelling voor psychologen die na hun universitaire opleiding in opleiding zijn tot psychotherapeut. Bij hun onderzoeken en behandelingen worden zij begeleid door een senior binnen de praktijk en door externe supervisors. Niet alleen draagt onze praktijk zo bij tot de vorming van een nieuwe generatie, ze profiteert ook van de meest actuele kennis en methoden die deze psychotherapeuten in opleiding meebrengen. Als uw onderzoek of behandeling wordt toevertrouwd aan een van onze
  psychotherapeuten in opleiding, zullen we dat van tevoren aan u laten weten.
 • Beroepscode & Klachtenreglement
  U neemt kennis van onze beroepscodes (zoals vastgesteld door de LVVP) en van ons klachtenreglement wat u kunt vinden middels de volgende link: www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.
 • Informatie aan zorgverzekeraars en DIS

Ithaca is wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan. In de gespecialiseerde ggz is dat ook uw diagnose.
Die vermelding mag niet als u hiertegen bezwaar hebt gemaakt door een privacyverklaring te ondertekenen; dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar.

Tevens heeft Ithaca de verplichting om gegevens (de ‘minimale dataset’) teverstrekken aan het landelijke dbc-informatiesysteem, het DIS. Dit zijn gegevens over onder andere uw diagnose en behandeling, maar zonder uw naam en adresgegevens (anoniem). Ithaca verstrekt geen gegevens aan het DIS als u hiertegen bezwaar maakt door de genoemde privacyverklaring te ondertekenen.