Wachttijden september 2021:

Uilenstede 512-H te Amstelveen

Aanmeldwachttijd: 5 weken

Behandelwachttijd: 10 weken

Camperstraat 1A te Amsterdam

Geen nieuwe cliënten

Hygiëne maatregelen

  • Wij doen er alles aan om het binnen Ithaca veilig te houden en daarom dragen wij mondkapjes in de algemene ruimte.
  • Om samen Corona onder controle te krijgen, vragen wij u ook een mondkapje te dragen in de algemene ruimte.
  • Bij binnenkomst in de spreekkamer mag u het mondkapje weer af doen.
  • Gebruik bij binnenkomst de handontsmettingsmiddelen die u bij de ingang kunt vinden.
  • Wij handhaven de 1.5 meter afstand op de praktijk. De therapeut ontsmet en ventileert na iedere sessie de kamer.

Afspraken die niet op tijd worden afgezegd, de zogeheten ‘no-shows’, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren annuleren. Wanneer u niet tijdig afzegt, wordt €90,- euro in rekening gebracht. Dit geldt uiteraard niet bij zeer ernstige omstandigheden, zoals het overlijden van een naast familielid, of plotselinge ziekenhuisopname.

Het is belangrijk dat de cliënt zich prettig voelt bij de therapeut. Als de cliënt een voorkeur heeft voor een specifieke therapeut zullen wij zoveel mogelijk gehoor geven aan dit verzoek. Het kan echter voorkomen dat er om inhoudelijke of praktische reden gekozen wordt voor een andere therapeut, welke beter past bij de hulpvraag van de cliënt.

Vanaf 01-01-2021 is Ithaca Psychotherapiepraktijk een contractvrije praktijk. Dit betekent dat we vanaf die datum GEEN contracten meer hebben met zorgverzekeraars.

Uw behandeling bij Ithaca komt in aanmerking voor vergoeding:

Indien u een “zuivere” restitutiepolis heeft, dan krijgt u de behandeling bij Ithaca 100% vergoed.( In alle gevallen moet u het wettelijk eigen risico betalen (€385,-)

Vraag na bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling bij een niet gecontracteerde praktijk wel maximaal (dus NZa of WMG-tarief) vergoed wordt!

Heeft u geen “zuivere”restitutiepolis dan is onderstaande voor u van toepassing:

  • Indien u een “niet-zuivere” restitutiepolis heeft, zal het “marktconform tarief” vergoed worden wat niet 100% kostendekkend is. U kunt bij uw verzekeraar navragen welk percentage zij vergoeden.
  • Indien u een “naturapolis” heeft, krijgt u te maken met een eigen bijdrage. Slechts 60%- 75% van de behandeling bij Ithaca wordt dan door uw zorgverzekeraar vergoed.

Contact opnemen met de therapeut op zijn/haar 06-nummer indien afgesproken en bekend

Contact opnemen met uw huisarts

Contact opnemen met de crisisdienst 24/7  GGZ inGeest (020) 788 5333

Bespreek u onvrede altijd eerst met uw therapeut om tot een oplossing te komen. Als het bespreken niet tot een bevredigend resultaat leidt kunt U een klacht indienen bij de klachtenkommissie van het NIP. Dit kan alleen schriftelijk (per post), in het Nederlands, naar:

College van Toezicht NIP

Postbus 2085

3500 GB Utrecht

https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

Een Skype-afspraak is mogelijk. Wanneer u bijvoorbeeld voor een bepaalde periode naar het buitenland gaat, kan ervoor gekozen worden om de afspraken via Skype door te laten gaan. Hierover zult u echter altijd eerst moeten overleggen met uw therapeut. Bovendien bieden wij geen Skype-afspraken zonder eerst binnen de praktijk kennis met u gemaakt te hebben. Dit is om te zorgen dat er wel een prettige relatie tussen u en uw therapeut kan worden opgebouwd. Bij ons team vindt u welke therapeuten deze mogelijkheid bieden.

Openingstijden secretariaat maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00 uur.

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag. In overleg met de therapeut is het ook mogelijk therapie te krijgen in de avond uren.

Telefonisch zijn wij te bereiken op 020-8118870 van maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00 uur. Buiten deze tijden kunt u een bericht achterlaten op onze voicemail. U kunt ook een email sturen naar info@psychotherapieamstelveen.nl

De praktijk is toegankelijk voor minder validen, doormiddel van een stoeltjes lift.

Bij de praktijk in Amstelveen is er een blauwe zone waar u max. 2 uur gratis kunt parkeren. Dit is aangegeven d.m.v. borden en blauwe strepen op de weg.

Ook is de praktijk goed te bereiken met het openbaar vervoer 9292.nl

0208118870
+31 (0) 208118870

Nog een vraag? Any questions?

Hier zijn verschillende manieren om contact met ons op te nemen.
Please choose one of the following to contact us.

Bel ons / Call us!

+31(0)20- 8118870