Clientgerichte psychotherapie is een vorm van inzichtgevende psychotherapie. In de cliëntgerichte therapie staat, zoals de naam al zegt, niet in eerste instantie klacht maar juist de beleving van de cliënt centraal. Hierbij wordt er niet zo zeer uitgegaan van hoe de psycholoog de klachten ziet maar wordt er juist aandacht besteed aan hoe de cliënt zijn/haar klachten ervaart en wat de betekenis daarvan is voor diegene.

Het uitgangspunt van deze therapievorm is dat de mensen vanuit zichzelf over genoeg hulpbronnen beschikken om hun problemen op te lossen en vooruit te komen binnen een veilige omgeving. De therapeut biedt hierbij deze veilige omgeving en neemt een ondersteunende rol aan waarbij hij/zij vertrouwt op de mogelijkheden van de cliënt.

De therapie richt zich vooral op het leren exploreren, ervaren en accepteren van gevoelens en gedachten. Door dit te doen komen mensen weer in contact met zichzelf en kunnen zijn hun mogelijkheden (weer) optimaal benutten en daarmee ook beter leren omgaan met problemen en uitdagingen die het leven soms met zich meebrengt.

Client-centered-therapie’