Ithaca is een contractvrije Psychotherapiepraktijk. Wij hanteren het NZA/WMG tarief.

Vanaf 01-01-2021 is Ithaca Psychotherapiepraktijk een contractvrije praktijk. Dit betekent dat we vanaf die datum GEEN contracten meer hebben met zorgverzekeraars.

Uw behandeling bij Ithaca komt in aanmerking voor vergoeding:

Indien u een “zuivere” restitutiepolis heeft, dan krijgt u de behandeling bij Ithaca 100% vergoed.( In alle gevallen moet u het wettelijk eigen risico betalen (€385,-)

Vraag na bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling bij een niet gecontracteerde praktijk wel maximaal (dus NZa of WMG-tarief) vergoed wordt!

Heeft u geen “zuivere”restitutiepolis dan is onderstaande voor u van toepassing:

  • Indien u een “niet-zuivere” restitutiepolis heeft, zal het “marktconform tarief” vergoed worden wat niet 100% kostendekkend is. U kunt bij uw verzekeraar navragen welk percentage zij vergoeden.
  • Indien u een “naturapolis” heeft, krijgt u te maken met een eigen bijdrage. Slechts 60%- 75% van de behandeling bij Ithaca wordt dan door uw zorgverzekeraar vergoed.

Natura – of budgetpolis

Met een natura- of budgetpolis kunt u kiezen uit zorgverleners waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Alleen dan worden behandelingen volledig vergoed. U krijgt dan zorg in natura.

Wilt u toch liever naar een andere zorgverlener? Dat kan, maar dan moet u circa 25% tot soms wel 40% van de behandelkosten zelf betalen. Dit is dan uw eigen bijdrage.

Restitutiepolis

Met een restitutiepolis bent u vrij om uw eigen zorgverlener te kiezen. Verzekerde behandelingen worden in principe volledig vergoed, tot wat wettelijk is toegestaan. Leest u daarvoor wel eerst goed de polisvoorwaarden. LET OP: sommige verzekeraars vergoeden op basis van het “marktconform” tarief, dit tarief is lager dan het Nza/ WMG tarief.  De premie van een restitutiepolis is meestal wel wat hoger, maar dit compenseert in de meeste gevallen ruimschoots de verschuldigde eigen bijdrage.

Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. brengt voor haar behandelingen de maximaal toegestane tarieven in rekening (Nza/WMG-tarief). Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De kosten worden per behandeltraject in rekening gebracht. Een behandeltraject duurt maximaal een jaar. Daarna volgt er eventueel een vervolgbehandeling. De voorwaarden van de verzekeringspolis die u heeft op de startdatum van het behandeltraject, zijn bepalend voor de vergoeding. Wij declareren dus niet per sessie.

Voor de generalistische Basis GGZ gelden vaste tarieven voor een behandeling. In de gespecialiseerde GGZ zijn uw diagnose en het aantal behandelminuten bepalend voor het tarief. Voor een overzicht van de tarieven (ook wel NZa of WMG-tarief genoemd) verwijzen wij u naar: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_313793_22/1/

En voor de gespecialiseerde GGZ:  https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_314091_22/1/

De vergoeding van uw behandelkosten is afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekering.

Voor vragen over polisvoorwaarden dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Voor andere vragen kunt u bij ons terecht via het algemene nummer 020-8118870 of via e-mail: info@psychotherapieamstelveen.nl