Wordt u in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Dan krijgt u te maken met een nieuwe bekostiging.

LET OP:

Veel zorgverzekeraars hebben de polisvoorwaarden voor het jaar 2022 gewijzigd. Check dit goed bij uw zorgverzekeraar m.b.t. de volledige (100%) vergoeding psychotherapie (GGZ) bij een ongecontracteerde praktijk.

Van 2021 naar 2022

De nieuwe bekostiging voor de ggz gaat op 1 januari 2022 in. Krijgt u in 2021 een behandeling en loopt uw behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert uw zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel.

Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op deze pagina.

 • Hoe werkt het zorgprestatiemodel?
 • Wat kost mijn behandeling?
 • Wat verandert er op de rekening?
 • Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
 • Wat is zorgvraagtypering?
 • Wat gebeurt er met uw eigen risico?

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

De oude bekostiging voor de ggz is niet meer geschikt. De rekening van een behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na een jaar. De rekeningen waren vaak niet duidelijk voor cliënten. Daarom is er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties.

De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand.

Hoeveel kost mijn behandeling? 

 

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien. Of hoelang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Uw zorgverlener hanteert voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) een tarief. Ithaca is een ongecontracteerde psychotherapie praktijk en hanteert het Nza-tarief voor de vrijgevestigde ggz. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza-tarief) In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Soms vergoedt de zorgverzekeraar niet uw hele rekening. Bekijk hiervoor goed de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Wat verandert er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Uw krijgt zelf de rekeningen van Ithaca op basis van zorgprestaties, welke u zelf doorstuurt naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden op de factuur. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Welke (zorg) prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

 • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar/intaker wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
 • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
 • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
 • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
 • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.

Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Wat is zorgvraagtypering?

In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij of de intaker een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt samen met client en de behandelaar/intaker ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de client.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

Wat gebeurt er met uw eigen risico?

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2021 is een kalenderjaar. En 2022 is een nieuw kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen.

Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.

Wilt u meer weten over uw eigen risico? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Goed om te weten:

 • Let op als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar of polis.

Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe zorgverzekeraar of polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar of polis uw behandeling bij Ithaca (volledig) vergoedt.

 • Bent u al in de zorg en loopt uw behandeling door in 2022?

Dan heeft u geen nieuwe verwijzing nodig