Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. heeft voor 2018 geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Hiervoor hebben we gekozen omdat we – met de door de verzekeraars aan ons voorgestelde omzetplafonds – niet alle cliënten zouden kunnen helpen die zich bij ons aanmelden.
Heeft u in 2018 nog een natura- of budgetpolis? Dan moet u een eigen bijdrage betalen.

Niet alle zorgverzekeringen vergoeden de volledige behandelkosten. In sommige gevallen wordt slechts een gedeelte vergoed.
De belangrijkste polissen zijn de natura- of budgetpolis en de restitutiepolis. Deze polissen kennen verschillende vergoedingen.

Natura- of budgetpolis

Met een natura- of budgetpolis (ook wel selectiefpolis genoemd) kunt u kiezen uit zorgverleners waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Alleen dan worden behandelingen volledig vergoed. U krijgt dan zorg in natura.

Wilt u toch liever naar een andere zorgverlener? Dat kan, maar dan moet u circa 25% tot soms wel 40% van de behandelkosten zelf betalen. Dit is dan uw eigen bijdrage.

Restitutiepolis

Met een restitutiepolis bent u vrij om uw eigen zorgverlener te kiezen. Verzekerde behandelingen worden in principe volledig vergoed, tot wat wettelijk is toegestaan. Leest u daarvoor wel eerst goed de polisvoorwaarden. De premie is meestal wel wat hoger, maar dit compenseert in de meeste gevallen ruimschoots de verschuldigde eigen bijdrage.

Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. brengt voor haar behandelingen de maximaal toegestane tarieven in rekening. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De kosten worden per behandeltraject in rekening gebracht. Een behandeltraject duurt maximaal een jaar. Daarna volgt er eventueel een vervolgbehandeling. De voorwaarden van de verzekeringspolis die u heeft op de startdatum van het behandeltraject, zijn bepalend voor de vergoeding.

Voor de generalistische Basis GGZ gelden vaste tarieven voor een behandeling. In de gespecialiseerde GGZ zijn uw diagnose en het aantal behandelminuten bepalend voor het tarief. Voor een overzicht van de tarieven (ook wel NZa of WMG-tarief genoemd) verwijzen wij u naar:
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243894_22/1/
En voor de gespecialiseerde GGZ: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243890_22/1/
De vergoeding van uw behandelkosten is afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekering.

Voor vragen over polisvoorwaarden dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Voor andere vragen kunt u bij ons terecht via het algemene nummer 020-8118870.
Of u stuurt een mailtje naar info@psychotherapieamstelveen.nl